Thẻ tín dụng Mastercard Platinum

08-10-2017

Đặc điểm

Lợi ích

(*) phí quản lý tài khoản 1%/tháng

Ưu đãi mở thẻ tại 

Ưu đãi cho chủ thẻ 

Thủ tục và điều kiện đăng ký

Điều kiện:

Hồ sơ thủ tục: